Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vydaných v období od 1. apríla do 16. mája 2023 - Särl Gator proti Monaku

rozsudok z 11. mája 2023 k sťažnosti č. 18287/18 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte difamujúcich vyjadrení obsiahnutých v písomnom odvolaní advokáta v spore

Sťažovateľom je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa monackého práva, ktorá sa zaoberá malobchodným predajom odevov a príslušenstva. Prípad sa týka odstránenia údajne difamujúcich poznámok/vyjadrení v písomnom odvolaní advokáta spoločnosti, ktoré vykonali vnútroštátne súdy pri súdnom rozhodovaní o spore medzi spoločnosťou a obchodným partnerom, s ktorým uzavrela dvojročnú nájomnú zmluvu na prenájom obchodných priestorov v Monaku.
Sťažovateľ-spoločnosť vo svojej sťažnosti namietala, že vnútroštátne súdy odstránili pasáž z odvolania podaného advokátom, čím porušili jej právo na slobodu prejavu podľa článku 10 Dohovoru.
Rozhodnutie Súdu
Súd pripomína, že v prípadoch týkajúcich sa návrhov advokátov zastupujúcich svojich klientov v konaní pred súdom už vyslovil, že "rovnosť zbraní" a ostatné úvahy o rovnosti sú súčasťou slobodnej výmeny názorov, hoc aj energických, medzi stranami (pozri okrem iných
Nikula proti Fínsku
1)
, odsek
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).