Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. októbra do 1. decembra 2023 - Kračunová proti Bulharsku

rozsudok z 28. novembra 2023 k sťažnosti č. 18269/18 pre porušenie článku 4 Dohovoru (zákaz otroctva a nútenej práce) v kontexte práva obete obchodovania s ľuďmi na náhradu zárobkov získaných prostitúciou

Sťažovateľka je bulharská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1985 a žije v dedinke Košava v Bulharsku. V apríli 2012, po hádke s rodičmi, s ktorými mala komplikovaný vzťah, sťažovateľka odišla z domu k X., ktorý žil s partnerkou a štyrmi deťmi v dedinke Novačene, asi 70 km od Sofie. Hlavným zamestnaním X. bolo vozenie sexuálnych pracovníčok do práce a z práce. Polícii bol známy, okrem iného, ako spolupracovník pasákov.

Sťažovateľka začala pracovať ako sexuálna pracovníčka, pretože "potrebovala peniaze" a bola zvedavá, či "by si dokázala zarobiť toľko, čo iné dievčatá". Od mája 2012 pracovala každý deň na cestnom okruhu Sofie. Od júla toho istého roka chcela odísť, ale tvrdila, že X. ju bil a vyhrážal sa jej.
V auguste ušla späť do svojej dediny. X. ju našiel a vzal ju späť do svojho domu. Vzal jej doklad totožnosti. Vrátila sa k sexuálnym službám, pretože mala pocit, že nemá na výber. Odvtedy jej X. bral všetok zárobok a kupoval jej len to, čo potrebovala a dával jej vreckové.
Vo februári 2013 bola sťažovateľka zatknutá. X. bol predvolaný na policajnú stanicu, kde odovzdal jej občiansky preukaz (ktorý mal pri sebe) s odôvodnením, že ho uschovával, aby sa vyhol krádeži. Polícia začala vyšetrovanie voči X. Sťažovateľka sa mohla pripojiť do konania pred Okresným súdom v Sofii ako súkromný žalobca a žiadať voči X. náhradu škody.
Sťažovateľka žiadala 16 000 BGN (bulharských leva, 8 181 EUR) ako zárobok, ktorý jej X. vzal, a 8 000 BGN ako náhradu nemajetkovej ujmy. Súd však v prvostupňovom konaní vyhlásil, že jej nárok na náhradu peňažnej škody nemožno posúdiť, pretože ide o peniaze zarobené "nemravnými a nemorálnymi skutkami". X. bol uznaný za vinného z obchodovania s ľuďmi a z navádzania sťažovateľky na prostitúciu na účel zárobku. Okrem trestu odňatia slobody a finančného trestu mu súd uložil povinnosť zaplatiť sťažovateľke náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 2 000 BGN. X. podal odvolanie.
Sťa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).