Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. októbra do 1. decembra 2023 - Pajak a ďalšie proti Poľsku

rozsudok z 24. októbra 2023 k sťažnostiam č. 25226/18, 25805/18, 8378/19 a 43949/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 8 Dohovoru (právo na súkromný život) v kontexte zníženia dôchodkového veku u sudcov a rozdielneho veku odchodu do dôchodku u mužov a žien

Prípad sa týka štyroch sudkýň, ktoré namietali legislatívne zmeny, ktorými sa znížil dôchodkový vek pre sudcov zo 67 rokov na 60 rokov u žien a na 65 rokov u mužov. Pokračovať vo výkone funkcie sudcu aj po dosiahnutí dôchodkového veku je možné len na základe povolenia ministra spravodlivosti a Národnej rady súdnictva ("NCJ").

Sťažovateľky vo svojich sťažnostiach namietajú porušenie práva na prístup k súdu v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru. Tri sťažovateľky namietajú tiež porušenie zákazu diskriminácie v zmysle článku 14 Dohovoru v spojitosti s článkom 8 Dohovoru.
Rozhodnutie Súdu
Článok 6 Dohovoru (aplikácia občianskoprávneho hľadiska článku 6)
Podľa Súdu, sudcovia by mali požívať ochranu pred svojvoľnými rozhodnutiami zákonodarnej a výkonnej moci a len dohľad nezávislým justičným orgánom nad zákonnosťou sporného opatrenia umožní, aby táto ochrana bola efektívna. Objasnil, že prístup k súdu má byť vo všeobecnosti garantovaný tam, kde ide o zánik sudcovskej funkcie alebo predčasné skončenie funkcie bez ukončenia sudcovských povinností, buď z disciplinárnych dôvodov, alebo ako dôsledok
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).