Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Calvi a C. G. proti Taliansku

rozsudok zo 6. júla 2023 k sťažnosti č. 46412/21 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) v kontexte právnej ochrany seniora a jeho izolácie v domove starostlivosti o seniorov

Prípad sa týka opatrenia právnej ochrany seniora (C.G.) a jeho sociálnej izolácie v dôsledku umiestnenia do domova sociálnych služieb. Súd zistil, že sťažovateľ C.G. bol absolútne závislý na svojom opatrovníkovi v takmer všetkých oblastiach svojho života bez časového obmedzenia.
Vo svojej sťažnosti sťažovatelia namietajú porušenie práva na slobodu a bezpečnosť v zmysle článku 5 Dohovoru a práva na rešpektovanie súkromného života v zmysle článku 8 Dohovoru. Namietajú umiestnenie C.G. pod právnu ochranu opatrovníka a jeho následnú izoláciu v domove. Súd rozhodol, že otázky vznesené v prejednávanom prípade by mali byť preskúmané podľa článku 8 Dohovoru.
Článok 8 Dohovoru (právo sťažovateľa C. G. na rešpektovanie súkromného života)
Podľa Súdu, opatrenie uložené C.G. predstavovalo zásah v zmysle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).