Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 1. februára do 1. marca 2023 - Leszczynska-Furtak proti Poľsku (sťažnosť č. 39471/22) - Gregajtys proti Poľsku (sťažnosť č. 39477/22) - Piekarska-Drqžek proti Poľsku (sťažnos

 

Dňa 6. decembra 2022 Súd rozhodol o vydaní predbežného opatrenia v troch prejednávaných prípadoch proti Poľsku. Sťažovatelia sú skúsení odborníci v oblasti trestného práva, sudcovia Odvolacieho súdu vo Varšave, ktorí až do leta 2022 boli zaradení do trestného senátu tohto súdu. Všetci traja boli proti svojej vôli preložení do senátu pre pracovné spory a spory v oblasti sociálneho zabezpečenia. Tvrdia, že preloženie je odvetným opatrením za ich rozhodnutia, v ktorých aplikovali judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, a za ich konzistentné odmietanie rozhodovať v senátoch zložených zo sudcov vymenovaných na základe odporúčaní novej Národnej sudcovskej rady.
Predbežným opatrením zo 6. decembra 2022 Súd v súlade s pravidlom 39 Pravidiel Súdu uložil žalovanému štátu, aby pozastavil účinky rozhodnutí o preložení sťažovateľov z trestných senátov do senátu pre pracovné spory a spory v oblasti sociálneho zabezpečenia varšavského odvolacieho súdu a aby zabezpečil, že až do právoplatného ukončenia konania na Súde vo veci ich sťažností nebudú voči sťažovateľom prijaté žiadne ďalšie rozhodnutia o preložení proti ich vôli.
Opatrenia podľa pravidla 39 Pravidiel Súdu sú vydávané v súvislosti s konaním pred Súdom bez prejudikovania ďalších rozhodnutí o prijateľnosti sťažnosti alebo v merite veci. Súd žiadostiam o predbežné opatrenie vyhovie len za výnimočných okolností, ak by sťažovatelia inak čelili skutočnej hrozbe nezvr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).