Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. februára do 15. marca 2024 - Kaczmarek proti Poľsku

rozsudok z 22. februára 2024 k sťažnosti č. 16974/14 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a korešpondencie) v kontexte zverejňovania informácií o tretích osobách, získaných prostredníctvom informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Sťažovateľka je poľská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1960 a žije v meste Gdyňa v Poľsku. Je manželkou J. K., ktorý bol v čase udalostí poľským ministrom vnútra.

Prípad sa týka zverejnenia jej súkromných telefonátov, a to na tlačovej konferencii prokuratúry, ktoré prokuratúra nahrávala v rámci vyšetrovania v súvislosti s údajným marením protikorupčnej operácie. Týka sa tiež uchovávania materiálu súvisiaceho so sťažovateľkou, ktorý bol získaný pomocou záznamov informačno-technickými prostriedkami.
Sťažovateľka namieta porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a korešpondencie v zmysle článku 8 Dohovoru a práva na efektívny prostriedok nápravy v zmysle článku 13 Dohovoru. Tvrdí, že jej osobné údaje a informácie o nej boli zverejnené na tlačovej konferencii, záznamy z odposluchov boli uchovávané a pre svoje námietky nemala k dispozícii žiaden opravný prostriedok.
Súd rozhodol, že došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru z dôvodu zverejnenia telefonickej konverzácie sťažovateľky, ako aj z dôvodu uchovávania údajov získaných počas odposluchov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).