Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. februára do 15. marca 2024 - Združenie ľudu sliezskej národnosti (v likvidácii) proti Poľsku

rozsudok zo 14. marca 2024 k sťažnosti č. 26821/17 pre porušenie článku 11 Dohovoru (sloboda združovania) v kontexte nariadenia likvidácie združenia z dôvodu, že jeho názov odkazujúci na neexistujúci národ, je zmätočný

Sťažovateľom je Združenie ľudu sliezskej národnosti (Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej). Združenie bolo registrované v roku 2011 a v roku 2016 vstúpilo do likvidácie. Sliezsko je historický región na juhozápade Poľska. Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011 takmer pol milióna ľudí deklarovalo, že majú poľskú a "sliezsku" národnosť.

Prípad sa týka súdneho príkazu na zrušenie združenia z roku 2015. Najvyšší súd rozhodol, že názov združenia, ktorý bol, podľa neho, spojený s neexistujúcim národom, je pre verejnosť zavádzajúci.
Združenie vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na slobodu združovania v zmysle článku 11 Dohovoru. Tvrdí, že rozhodnutie súdov o jeho zrušení bolo svojvoľné.
Relevantné princípy boli formulované v rozsudku
Gorzelik a ostatní proti Poľsku
1)
a ďalej rozvíjané v rozsudkoch
Ouranio Toxo a ostatní proti Grécku
2)
(odseky 34 - 37);
Tourkiki Enosi Xanthis a ostatní proti Grécku
3)
(odseky 43 - 46); a
Asociácia občanov "Radko" a Paunkovski proti Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko
4)
(odseky 64 - 77).
Sloboda združovania nie je absolútna a treba prijať, že ak združenie prostredníctvom svojej činnosti alebo zámerov výslovne alebo mlčky vyjadrených v jeho programe ohrozuje inštitúcie štátu alebo práva a slobody iných, článok 11 Dohovoru nezbavuje štát právomoci nad nimi. Navyše, štatút a program združenia nemožno brať do úvahy ako jediné kritérium na určovanie jeho cieľov a zámerov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).