Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 16. mája do 4. júla 2023 - Buhuceanu a ostatní proti Rumunsku

rozsudok z 23. mája 2023 k sťažnosti č. 20081/19 a 20 ďalším pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte právneho uznania vzťahu osôb rovnakého pohlavia

Sťažovatelia sú rumunskí štátni príslušníci, 21 párov rovnakého pohlavia. Narodili sa v rokoch 1967 - 1996 a žijú v rôznych častiach Rumunska. Páry žili spolu rôzne dlhý čas, keď miestnej matrike oznámili svoj úmysel uzavrieť manželstvo. Tieto žiadosti boli zamietnuté z dôvodu, že sú v rozpore s článkom 271 Občianskeho zákonníka ("Manželstvo uzatvárajú muž a žena.") a článkom 277 ods. 1 Občianskeho zákonníka ("Manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia sa zakazuje.").

Sťažovatelia vo svojej sťažnosti namietajú porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života v zmysle článku 8 Dohovoru a zákazu diskriminácie v zmysle článku 14 Dohovoru. Tvrdia, že nemohli uzavrieť akýkoľvek zákonom uznaný zväzok v Rumunsku a ne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).