Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 16. mája do 4. júla 2023 - Fanouni proti Francúzsku

rozsudok z 15. júna 2023 k sťažnosti č. 31185/18 pre porušenie článku 2 Protokolu č. 4 k Dohovoru (sloboda pohybu) v kontexte zákazu vychádzania z domu z dôvodu výnimočného stavu

Sťažovateľ je francúzsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1970.

Dňa 26. januára 2015 prefekt départementu Val d'Oise prikázal sťažovateľovi, aby odovzdal všetky zbrane a muníciu, ktorú má v držbe, a zakázal mu nadobúdať alebo mať v držbe akékoľvek zbrane alebo muníciu.
V noci 13. novembra 2015 sa uskutočnila séria koordinovaných útokov, údajne organizovaných Islamským štátom (ISIL), v Saint-Denis a v Paríži. Dňa 14. novembra 2015 bol vyhlásený výnimočný stav.
V dvoch príkazoch zo 16. novembra a 18. decembra 2015 minister vnútra uložil sťažovateľovi zákaz vychádzania. Sťažovateľ nesmel opustiť Champagne-sur-Oise, mal povinnosť 4-krát denne sa hlásiť na policajnej stanici a zdržiavať sa v mieste bydliska medzi 20.00 hod. a 6.00 hod. V dvoch rozsudkoch z 18. februára 2016 správny súd v Cergy-Pontoise zrušil tieto príkazy z dôvodu zneužitia právomoci.
Na základe odvolania ministra vnútra Odvolací súd vo Versailles dňa 21 .júna 2016 zrušil tieto dva rozsudky, ako aj závery súdov nižšieho stupňa. Sťažovateľ podal proti rozsudku odvolacieho súdu dovolanie.
V rozhodnutí z 28. decembra 2017 Štátna rada zrušila rozsudok z dôvodu porušenia zásady kontradiktórnosti. Potom zrušila oba rozsudky z 18. februára 2016.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).