Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 16. mája do 4. júla 2023 - Kubát a ostatní proti Českej republike

rozsudok z 22. júna 2023 k sťažnostiam č. 61721/19, 5496/20, 21318/20, 33522/20, 43039/20 a 55448/20 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie), článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) a článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku) v kontexte zníženia platov sudcov v období rokov 2011 – 2014

Sťažovatelia sú šiesti českí štátni príslušníci, žijú v rôznych častiach Českej republiky a sú sudcovia. V rokoch 2011 - 2014 boli platy sudcov znížené v súlade s novelou zákona č. 236/1995 Sb., o platoch a ostatných výhodách spojených s výkonom činnosti zástupcov štátnej moci a niektorých orgánov štátu, sudcov a členov Európskeho parlamentu ("zákon o platoch"). Novelu neskôr ústavný súd označil za protiústavnú. Jeho rozhodnutie nemalo retroaktívne účinky.

Prípad sa týka odmietnutia spätného vyplatenia rozdielu v platoch sudcov, nie samotného zníženia platov sťažovateľov. Vo svojej sťažnosti namietajú porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru a zákazu diskriminácie v zmysle článku 14 Dohovoru, ako aj článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru upravujúceho právo na ochranu majetku.
Rozhodnutie Súdu
Článok 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie)
Súd sa stotožnil so závermi ústavného súdu v rozhodnutiach PI. ÚS 28/13 a PI.ÚS 20/15, ktoré sa zaoberali retroaktívnym vyplatením rozdielu v platoch sudcov. Na rozdiel od tvrdení sťažovateľov, súdy nižšieho stupňa museli rešpektovať tieto rozhodnutia a bolo len prirodzené, že sa na tieto rozhodnutia odvolávali.
Pred začatím konania iniciovaného sťažovateľmi teda plénum ústavného súdu poskytlo špecifické argumenty v nálezoch PI. ÚS 28/13 a PI. ÚS 20/15, plne v súlade s predchádzajúcimi nálezmi PI. ÚS 16/11 a PI. ÚS 33/11, ktoré sú v súlade s českou ústavnoprávnou tradíciou.
V konaniach iniciovaných sťažovateľmi vnútroštátne súdy, vrátane ústavného, aplikovali prístup už prijatý ústavným súdom vo vyššie uvedených nálezoch týkajúcich sa platov sudcov. Tieto nálezy bránili súdom priznať požadované spätné vyplatenie rozdielu platov sudcov. Sťažovatelia viedli polemiku o ustálenej judikatúre ústavného súdu. V záujme právnej istoty však táto judikatúra môže byť prelomená len v prípade extrémne relevantných a presvedčivých dôvodov, čo sa v prípade sťažovateľov nestalo.
Na základe uvedeného Súd dospel k presvedčeniu, že v konaní, v ktorom boli sťažovatelia účastníci, nedošlo k žiadnemu odchylnému postupu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).