Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 16. mája do 4. júla 2023 - Mesič proti Chorvátsku (č. 2)

rozsudok z 30. mája 2023 k sťažnosti č. 45066/17 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte zverejnenia informácií o údajnej korupcii bývalého prezidenta republiky v článku na internete

Sťažovateľ je chorvátsky štátny príslušník, ktorý bol v rokoch 2000 - 2010 prezidentom Chorvátska. Narodil sa v roku 1934 a žije v meste Pušča v Chorvátsku.

V roku 2013 vo Fínsku traja bývalí zamestnanci fínskej spoločnosti Patria boli obvinení z podplácania v súvislosti s procesom verejného obstarávania obrnených vozidiel pre chorvátsku armádu. V zmysle obžaloby bol sťažovateľ jeden z tých, ktorým bol ponúknutý alebo poskytnutý úplatok.
Dňa 16. februára 2015 okresný súd uznal dvoch bývalých zamestnancov za vinných a uložil im trest. V odvolacom konaní bol tento rozsudok vo februári 2016 zrušený.
Nasledujúci deň chorvátsky internetový spravodajský portál Dnevno.hr uverejnil článok o tomto prípade s návrhom, aby chorvátske orgány začali vyšetrovať úlohu sťažovateľa v prípade. Bývalý prezident následne požiadal, aby spravodajský portál uverejnil opravu troch vyjadrení, ktoré považoval za nepravdivé a poškodzujúce jeho osobu, a to:
  1. "Stjepan Mesič prijal úplatok 630 000 eur od ľudí, ktorí boli práve odsúdení za podplácanie";
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).