Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 16. mája do 4. júla 2023 - UAB AmberCore DC a UAB Arcus Novus proti Litve a UAB Braitin proti Litve

rozsudok z 13. júna 2023 k sťažnosti č. 56774/18 a rozsudok z 13. júna 2023 k sťažnosti č. 13863/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte odmietnutia komerčných projektov z dôvodu národnej bezpečnosti

 

 

Sťažovatelia sú tri spoločnosti so sídlom vo Vilniuse alebo neďaleko neho. Spoločnosti v prvom prípade sú aktívne v oblasti telekomunikácií. Spoločnosť UAB Arcus Novus sa zaoberá technologickými projektmi a jej dcérska spoločnosť UAB AmberCore DC tvorí a vyvíja dátové centrá. Vlastní ju skupina súkromných investorov.

Spoločnosť v druhom prípade, UAB Braitin, riadi systémy kolektívneho investovania a jej 100% vlastníkom je súkromná osoba, R. K.
V rokoch 2016-2017 obe spoločnosti požiadali litovské úrady o posúdenie súladu projektov s požiadavkami národnej bezpečnosti tak, ako to vyžaduje relevantné vnútroštátne právo (zákon o podnikoch a zariadeniach strategického významu pre národnú bezpečnosť a ostatných zariadeniach významných pre zabezpečenie národnej bezpečnosti).
Komisia, ktorá vykonávala posúdenie, rozhodla, že sťažovatelia nesplnili podmienky stanovené zákonom, pretože boli hrozbou pre národnú bezpečnosť. Svoje závery odôvodnila správami, ktoré poskytlo oddelenie štátnej bezpečnosti ("SSD") a ktoré podliehali utajeniu.
Komisia najmä zistila, že majitelia spoločnosti UAB Arcus Novus mali prepojenie na ruské tajné služby. Jeden spoločník v minulosti pracoval v ruských spoločnostiach s pria
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).