Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v októbri 2023 - Särl Couttolenc Freres proti Francúzsku

rozsudok z 5. októbra 2023 k sťažnosti č. 24300/20 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru v kontexte prevzatia prevádzkovania lyžiarskych vlekov bez náhrady straty na majetku

Sťažovateľom je spoločnosť založená podľa francúzskeho práva so sídlom v obci Sauze vo Francúzsku. Niekoľko desiatok rokov prevádzkovala lyžiarske vleky v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Po nadobudnutí účinnosti nového zákona o rozvoji a ochrane hôr z 9. januára 1985 sa vleky stali verejnou službou, za ktorú boli zodpovedné obce, združenia obcí alebo departmenty.

Sťažovateľ vykonával svoju podnikateľskú činnosť počas 14-ročného prechodného obdobia, po ktorom podpísal zmluvu o koncesii na poskytovanie služieb verejnosti s príslušným orgánom verejnej správy. Po uplynutí platnosti tejto zmluvy sa verejný orgán rozhodol prevziať prevádzku služieb lyžiarskych vlekov na základe ustanovenia o vrátení majetku (
regle des biens de retour
).
Vo svojej sťažnosti sťažovateľ namieta porušenie práva na ochranu majetku v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru, pretože v dôsledk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).