Online časopis

Nový spôsob riešenia reštrukturalizácie z pohľadu smernice o reštrukturalizácii a insolvencii

Medzi členskými štátmi Európskej únie sú rozdiely, pokiaľ ide o rozsah konaní, ktoré sú dostupné dlžníkom vo finančných ťažkostiach pri prístupe k reštrukturalizácii, a preto bolo potrebné túto oblasť harmonizovať. Príspevok sa zaoberá novoprijatou smernicou o reštrukturalizácii a insolvencii a jej vplyvom na existujúcu právnu úpravu reštrukturalizácie v slovenskom právnom poriadku. Autor v príspevku rozoberá najvýznamnejšie zmeny, ktoré prináša táto smernica a analyzuje efektivitu týchto ustanovení z pohľadu ochrany veriteľov a samotného dlžníka.

There are differences between EU Member States as regards the range of the procedures available to debtors in financial difficulties in order to restructure themselves and it was therefore necessary to harmonize this area. The paper deals with the newly adopted The Directive on Preventing Restructuring Frameworks and its impact on the existing restructuring legislation in the Slovak legal order. The author discusses the most important changes brought by this directive and analyses the effectiveness of these provisions from the point of view of the protection of creditors a debtor itself.
1)
2)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.