Online časopis

Právo migrantov na vzdelanie

Autor sa v uvedenom článku zaoberá právom migrantov na vzdelanie z hľadiska rôznych medzinárodných a regionálnych dokumentov a analyzuje rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho výboru sociálnych práv, týkajúce sa práva na vzdelanie. V článku je tiež poukázané na prekážky prístupu práva na vzdelanie pre migrantov, uvádzané dozerajúcimi orgánmi pre príslušné medzinárodné
dohovory.

The author in the article deals with a right of migrants to education from perspective of various international and regional documents and analyses decisions of the European Court of Human Rights and the European Committee of Social Rights relating to the right to education. There is partly pointed out to obstacles which prevents the migrants to access to the right to education stated by supervisory bodies under respective international treaties.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.