Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Dovolenka


Právo na čerpanie dovolenky starostami obcí a primátormi miest

Príspevok sa zaoberá problematikou čerpania dovolenky starostami obcí a primátormi miest. Podrobuje kritickej analýze rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 4. mája 2021, sp. zn. 4 Usam/1/2020, ktorého aplikácia v praxi spôsobila doslovný chaos me...