Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Hotovostná operácia


Zakotvenie "práva na hotovosť" v Ústave Slovenskej republiky

Príspevok sa zaoberá ostatnou novelou Ústavy Slovenskej republiky, ktorá medzi ústavné práva zakotvila "právo na hotovosť". Poukazuje na právnu úpravu, ktorá túto oblasť upravovala pred prijatím novely Ústavy SR a čo sa zmenilo jej prijatím. Násle...