Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Odmena


Odmena ex offo obhajcu pri schválení dohody o vine a treste súdom pred podaním obžaloby

S konaním o dohode o vine a treste, ako s jedným z odklonov v trestnom konaní, súvisí otázka odmeňovania ex offo obhajcu. Vyhláška č. 655/2004 Z.z. uvádza v § 14 ods. 7, že ustanovenému obhajcovi patrí v konaniach so súdom schválenou dohodou o vin...

Výkladové nejasnosti pri poberaní odmeny poslanca mestského zastupiteľstva za výkon funkcie orgánu komunálnej obchodnej spoločnosti

Autori v predkladanom príspevku analyzujú možnosť poberania odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, ktorý súčasne vykonáva mandát (funkciu) v obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou totožného mesta (komunálna obchodná spoločnosť). V tomto zm...