Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ROTH NEVEĎALOVÁ proti Slovenskej republike

rozsudok z 30. marca 2023 k sťažnosti č. 50525/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka súdneho konania)

 

V prípade Roth Neveďalová proti Slovenskej republike,
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:
 
Gilberto Felici, predseda,
Alena Poláčková,
Raffaele Sabato, sudcovia,
a Viktoriya Maradudina, zastupujúca tajomníčka sekcie,
na neverejnom zasadnutí konanom 9. marca 2023,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
KONANIE
1. Prípad vznikol na základe sťažnosti podanej na Súd proti Slovenskej republike na základe článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("Dohovor") 11. októbra 2021.
2. Sťažovateľka, slovenská štátna príslušníčka, bola v konaní zastúpená O. Urbanom, advokátom pôsobiacim v Bratislave.
3. Vláde Slovenskej republiky ("vláda") bola sťažnosť notifikovaná.
 
SKUTKOVÝ STAV
4. Podrobnosti a informácie o sťažovateľke, súvisiace so sťažnosťou, sú uvedené v priloženej tabuľke.
5. Sťažovateľka namieta neprimeranú dĺžku občianskoprávneho konania, ktoré prebiehalo na dvoch stupňoch súdnictva ojej žalobe na ochranu osobnosti proti známemu internetovému portálu. Sťažovateľka tiež namieta, že ústavný súd dĺžku konania posúdil po častiach a nie v jej celosti ako vyplýva z judikatúry Súdu. Namietané obdobie začalo 18. júla 2014, keď podala sťažnosť. Konanie v súčasnosti prebieha pred odvolacím súdom.
6. Dňa 17. augusta 2021 ústavný súd odmietol sťažovateľkinu ústavnú sťažnosť v časti týkajúcej sa konania pred prvostupňovým súdom ako zjavne neopodstatnenú a p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).