Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. júla do 15. septembra 2022 - Jansons proti Lotyšsku

rozsudok z 8. septembra 2022 k sťažnosti č. 1434/14 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie obydlia) a článku 13 Dohovoru (právo na efektívny prostriedok nápravy) v kontexte svojvoľného vypratania bytu počas trvania právneho konania týkajúceho sa tohto bytu

 

Sťažovateľ je lotyšský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1979 a žije v Rige. V auguste 2009 podpísal dohodu "o nájme bytu"v rezidenčnej oblasti v Rige, ktorá bola viackrát predlžovaná. Pri poslednom podpise dodatku o predĺžení platnosti dohody bol dohodnutý dátum platnosti 1. júl 2011. Avšak vo februári 2011 bola rezidenčná budova predaná vo verejnej dražbe.
Nový vlastník, obchodná spoločnosť, zaslal sťažovateľovi list so žiadosťou o vypratanie bytu do 25. júna 2012 a prestal akceptovať platby sťažovateľa za používanie bytu. Keď sa nevysťahoval, spoločnosť vypla elektrinu aj dodávku vody a 8. novembra 2012 umiestnila bezpečnostné zámky do vchodu do bytu.
Sťažovateľ privolal do bytu políciu, avšak táto odmietla zasiahnuť, pretože vec považovala za súkromný spor, a odišla. Sťažovateľ sa opakovane neúspešne domáhal zásahu polície, až nakoniec opustil byt v skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa, aby podal formálnu sťažnosť na policajnej stanici. Počas jeho neprítomnosti boli zámky na byte vymenené. Byt bol naďalej počas niekoľkých nasledujúcich týždňov strážený a sťažovateľovi bol tým fyzicky zabránený vstup do bytu.
Dňa 12. decembra 2012 vstúpil do bytu exekútor so súdnym príkazom na prevod držby na nového vlastníka. Exekútor si vstup do bytu vynútil, opätovne vymenil zámky a vypratal osobné veci sťažovateľa. Sťažovateľ, ktorý prišiel do bytu počas tohto procesu, povedal exekútorovi, že onje oprávneným užívateľom bytu a môže to preukázať. Exekútor odpovedal, že to nie je potrebné a že si musí plniť svoje povinnosti.
Sťažovateľ privolal políciu, a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).