Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiacoch apríl a máj 2021 - Tokés proti Rumunsku

rozsudok z 27. apríla 2021 k sťažnostiam č. 15976/16 a 50461/17 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte nedostatočného súdneho preskúmania skutkového stavu a odôvodnenia rozhodnutia vo veci vyvesenia vlajok iného štátu na budove sídla kancelárie poslanca Európskeho parlamentu

Sťažovateľ je rumunský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1952, a žije v meste Oradea v Rumunsku. Patrí k maďarskej národnostnej menšine v Rumunsku. Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009 bol zvolený za poslanca na kandidátke Demokratickej únie Maďarov v Rumunsku a vo voľbách v máji 2014 na kandidátke maďarského Fideszu. V čase udalostí mal kanceláriu v Oradei.
Vo svojej prvej sťažnosti (č. 15976/16) sťažovateľ uviedol, že 18. júna 2014 vyvesil historickú vlajku regiónu Szekler, s rozmermi 2 krát 1 meter, v ktorom má maďarská menšina prevahu, a to na budovu v Oradei, v ktorej mal svoju kanceláriu. Dňa 20. augusta 2014 mu mestská polícia v Oradei uložila sankciu vo forme upozornenia za spáchanie priestupku vyvesením vlajky regiónu Szekler na reklamné účely bez toho, aby pred tým získal dočasné povolenie, čím porušil zákon č. 185/2013 o umiestňovaní a povoľovaní reklamných materiálov. Sťažovateľ bol požiadaný o odstránenie vlajky.
Sťažovateľ napadol správu o spáchaní priestupku na Súde prvej inštancie v Oradei, ktorý žalobu zamietol 26. januára 2015. Sťažovateľ proti rozsudku podal odvolanie.
V právoplatnom rozsudku z 27. novembra 2015 Oblastný súd Bihar zamietol odvolanie a potvrdil prvostupňový rozsudok. Podľa súdu, sťažovateľ vyvesil vlajku so symbolmi regiónu Szekler, aby upriamil pozornosť verejnosti na využitie tohto priestoru, a vlajka teda bola využitá na reklamné účely tak, ako ich definuje zákon č. 185/2013. Súd objasnil, že vyvesenie takejto vlajky na verejnosti, avšak na súkromnej budove, zákon nezakazuje. Napriek tomu, vlajka mala byť vyvesená v súlade s ustanoveniami zákona vrátane tých, ktoré si vyžadujú povolenie na reklamu.
Vo svojej druhej sťažnosti (č. 50461/17) sťažovateľ vyhlásil, že v decembri 2015 na obytnej budove, v ktorej mal svoju kanceláriu, vyvesil vlajku územia Partium, bielu vlajku s dvojitým krížom a štyrmi červenými čiarami predstavujúcimi štyri rieky pretekajúce cez región. Vlajka viala popri niekoľkých ďalších, konkrétne vlajky Szekleru, rumunskej národnej vlajky, macľarskej národnej vlajky a vlajky Európskej únie. Dňa 16. decembra 2015 polícia uložila sťažovateľovi sankciu za priestupok vo forme upozornenia a požiadavky, aby vlajku odstránil.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).