Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. júna do 31. júla 2021 - Staroveká baltská náboženská asociácia Romuva proti Litve

Staroveká baltská náboženská asociácia Romuva proti Litve

rozsudok z 8. júna 2021 k sťažnosti č. 48329/19 pre porušenie článku 14 (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 9 Dohovoru (sloboda myslenia, svedomia a náboženstva) a článku 13 Dohovoru (právo na efektívny prostriedok nápravy) v kontexte odmietnutia parlamentu poskytnúť združeniu status štátom uznanej náboženskej organizácie

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.