Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Alexandra Bražinová - Boris Klempa - Lilla Garayová - Andrea Erdösová - Stanislav Ďurica - Peter Kováč - Filip Stripaj: Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19 - Právne, etické a medicínske aspekty

Wolters Kluwer, 2022, strán 308, ISBN: 978-80-571-0475-9, 978-80-571-0476-6

Kolektív autorov, odborníkov z oblasti medicíny, epidemiológie a práva ponúkol verejnosti jedinečnú publikáciu. Reaguje na polemiku v otázke povinného očkovania, ktorá v dôsledku pandémie COVID-19 zosilnela. Problematiku podchytili autori z pohľadu medicíny a práva, snažia sa vyvrátiť nepravdivé vyhlásenia prostredníctvom vedecky nadobudnutých poznatkov a vysvetľujú dôležitosť spoločenskej zodpovednosti ako odpovedi na boj proti pandémii.
Publikácia pracuje s technickou terminológiou z oblasti práva a medicíny, obsahuje vedecky podložené poznatky a štatistické údaje. Technické termíny vysvetľujú autori s precíznosťou a obzvlášť jasne. Hoci je text publikácie vysoko odborný, štylisticky je upravený pre ľahké pochopenie širokej verejnosti. Rozdelenie kapitol je pre čitateľa logické a veľmi prehľadné.
Prvé dve kapitoly sa venujú lekárskemu a epidemiologickému zázemiu očkovania. Autori poskytujú historický prierez vývoja druhov chorôb a očkovaní a prostredníctvom vedeckých poznatkov sa pokúšajú vyvrátiť mýtus, že očkovanie je škodlivé. Neskôr sa venujú vývoju vakcín počas pandémie COVID-19, vysvetľujú ich zloženie a spôsoby imunizácie. Pre čitateľa je veľmi podnetný detailný prehľad vše
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).