Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Anton MAGÁT proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 10. novembra 2021 k sťažnosti č. 28368/19 pre namietané porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka konania)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 10. novembra 2021 vo výbore v zložení:

Erik Wennerström, predseda,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, sudcovia,

a Viktoriya Maradudina, úradujúca zástupkyňa tajomníka sekcie,

berúc do úvahy uvedenú sťažnosť podanú 17. mája 2019,

berúc do úvahy stanovisko predložené dotknutou vládou a následné stanovisko k nemu predložené sťažovateľom,

po prerokovaní, rozhoduje takto:

SKUTKOVÝ STAV A KONANIE
Údaje o sťažovateľovi, slovenskom štátnom občanovi, sú uvedené v priloženej tabuľke.
Námietky sťažovateľa podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru týkajúce sa neprimeranej dĺžky konania iniciovaného jeho bývalou manželkou 24. marca 2006 o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva po ich rozvode, boli 17. septembra 2020 oznámené vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").
Zo stanoviska vlády vyplýva, že 26. mája 2014 sťažovateľ podal ústavnú sťažnosť namietajúc dĺžku konania pred prvostupňovým súdom.
Dňa 6. júna 2016 sťažovateľ podal druhú ústavnú sťažnosť.
Ústavný súd rozhodol o prvej ústavnej sťažnosti nálezom z 10. septembra 2014 (I. ÚS 355/2014) a o druhej ústavnej sťažnosti nálezom zo 14. septembra 2016 (I. ÚS 401/2016). V oboch prípadoch ústavný súd konštatoval porušenie práva sťažovateľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).