Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

BARTÓK proti Slovenskej republike

rozsudok z 30. septembra 2021 k sťažnosti č. 2776/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka trestného konania) v prípade Bartók proti Slovenskej republike

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc ako výbor v zložení:

Erik Wennerström, predseda,

Lorraine Schembri Orland, Ioannis Ktistakis, sudcovia,

a Viktoriya Maradudina, zastupujúca tajomníčka sekcie,

po neverejnom zasadnutí konanom 9. septembra 2021,

vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:

KONANIE
1. Prípad vznikol na základe sťažnosti podanej na Súd proti Slovenskej republike na základe článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("Dohovor") 7. januára 2021.
2. Sťažovateľ, slovenský štátny príslušník, bol v konaní zastúpený P. Kupka, advokátkou pôsobiacou v Bruseli.
3. Vláde Slovenskej republiky ("vláda") bola sťažnosť notifikovaná.
SKUTKOVÝ STAV
4. Podrobnosti a informácie o sťažovateľovi, súvisiace so sťažnosťou, sú uvedené v priloženej tabuľke.
5. Sťažovateľ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).