Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Káčer, M.: Argumentačné fauly v práve

Praha: Leges, 2022 strán 110, ISBN 978-80-7502-661-3

 

Katarzyna Žák Krzyžanková uvádza recenziu knihy Sztuka manipulacji Jerzyho Stelmacha myšlienkou, že "existujú knihy, ktoré - aspoň čo sa týka počtu strán - nepatria k tým najobsiahlejším, napriek tomu zostávajú dlho ... na pracovnom stole, pretože znovu a znovu nútia čitateľa prelistovať určitú pasáž."
1)
Medzi takéto knihy v slovenskej odbornej právnej spisbe patrí menšia (priekopnícka) monografia Argumentačné fauly v práve (Praha: Leges, 2022) Mareka Káčera, vedeckého pracovníka na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktorý v nej nadviazal (nielen) na svoje skoršie práce o argumentácii v práve.
2)
Uvedená monografia s rozsahom 110 strán je rozdelená na predhovor, úvod, dve kapitoly ("Argumentácia ako spoločenská udalosť" a "Obvyklí podozriví") a záver, po ktorom ešte nasleduje rozsiahly zoznam použitej (z väčšej časti anglofónnej) literatúry. Vecný register, ktorý by mohol uľahčiť orientáciu čitateľa (a to aj v knižnej publikácii menšieho rozsahu), táto monografia (žiaľ) neobsahuje.
3)
V úvode autor vymedzuje "argumentačný faul" a približuje účel "faulovania" zo strany osoby, ktorá sa k nemu uchyľuje. Následne sa autor venuje odlíšeniu "argumentačného faulu" od "argumentačnej chyby". V rámci stručného úvodného výkladu sa ďalej autor
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).