Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Magdaléna Musilová: Vybraná judikatúra ESĽP v prípadoch domáceho násilia, ktoré skončili úmrtím

Bratislava: Možnosť voľby, 2021, strán 41

Mgr. Magdaléna Musilová, LL. M., PhD., je autorkou novej publikácie s názvom Vybraná judikatúra ESĽP v prípadoch domáceho násilia, ktoré skončili úmrtím.Publikácia vyšla koncom roka 2021 prostredníctvom občianskeho združenia Možnosť voľby, ktoré sa dlhodobo etabluje na poli ľudských práv žien, reprodukčnej slobody a sexuálnych práv žien, rodovo podmieneného násilia na ženách a akcentovania iných prípadov rodovej nerovnosti a nerovného postavenia žien v spoločnosti. Vznik a vydanie publikácie boli finančne podporené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
Problematika rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia, ktoré vo väčšine prípadov postihuje predovšetkým ženy, sa stala v posledných rokoch integrálnou súčasťou verejného priestoru a odborných diskusií. Nie je to až tak dávno, čo možné pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (známemu aj pod skráteným označením ako Istanbulský dohovor) pomohlo dostať tieto témy opäť raz do verejného priestoru. Aj keď v Slovenskej republike nebol osud k Istanbulskému dohovoru žičlivý, predsa len sprievodná verejná diskusia urobila ďalší krok k odtabuizovaniu tém, o ktorých sa dovtedy nehovorilo verejne v takej intenzite.
Poslednýkrát prispela k osobitnej pozornosti domáceho násilia práve prebiehajúca pandémia COVID-19. Protipandemické opatrenia štátov mali za úlohu obmedziť mobilitu občanov a aj zastaviť či aspoň spomaliť šírenie vírusu. Domov sa stal tým, čím by inak aj v zmysle zaužívanej predstavy mal byť, t.j. synonymom pokoja, pohody a najmä bezpečia. Ale nebolo to tak v každej domácnosti, pretože sprievodným javom protipandemických opatrení bol nárast
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).