Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Michal TRUBAN proti Slovenskej republike

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 16. februára 2021 vo výbore v zložení:
Péter Paczolay,
predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
sudcovia,
a Attila Teplán,
zástupca tajomníka sekcie,
berúc do úvahy vyššie uvedenú sťažnosť podanú 11. mája 2016,
berúc do úvahy rozhodnutie zo 16. septembra 2019,
berúc do úvahy stanovisko predložené žalovanou vládou a stanovisko, ktoré následne predložil sťažovateľ,
rozhoduje takto:
FAKTY
1.
Sťažovateľ, pán Michal Truban, je slovenský štátny občan, ktorý sa narodil v roku 1964 a žije v Banskej Bystrici. Pred Súdom bol zastúpený pánom F. Sedlačkom, advokátom vykonávajúcim svoju prax v Bratislave.
2.
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") bola zastúpená svojou spoluzástupkyňou, pani M. Bálintovou, z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
SKUTKOVÉ OKOLNOSTI PRÍPADU
3.
Skutkové okolnosti pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).