Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

PETER proti Slovenskej republike

rozsudok z 2. decembra 2021 k sťažnosti č. 14112/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka občianskoprávneho súdneho konania)

V prípade Peter proti Slovenskej republike,

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:

Erik Wennerström, predseda,

Lorraine Schembri Orland,

Ioannis Ktistakis, sudcovia,

a Viktoriya Maradudina, zastupujúca tajomníčka sekcie,

na neverejnom zasadnutí konanom 10. novembra 2021,

vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:

KONANIE
1. Prípad vznikol na základe sťažnosti podanej na Súd proti Slovenskej republike na základe článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("Dohovor") 27. februára 2021.
2. Sťažovateľ, slovenský štátny príslušník, bol v konaní zastúpený G. Kľačanovou, advokátkou pôsobiacou v Martine.
3. Vláde Slovenskej republiky ("vláda") bola notifikovaná sťažnosť podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru na neprimeranú dĺžku konania pred prvostupňovým súdom.
SKUTKOVÝ STAV
4. Podrobnosti a informácie o sť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).