Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prehľad rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci december 2019 - A.S. proti Nórsku a Abdi Ibrahim proti Nórsku

A.S. proti Nórsku
rozsudok zo 17. decembra 2019 k sťažnosti č. 60371/15 a
Abdi Ibrahim proti Nórsku
rozsudok zo 17. decembra 2019 k sťažnosti č. 15379/16
pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte rozhodnutí nórskych štátnych orgánov a súdov o zverení detí sťažovateľov do starostlivosti štátu a v neskoršom rozhodnutí o adopcii alebo dlhodobej pestúnskej starostlivosti bez súhlasu rodičov
V oboch prípadoch boli sťažovateľmi ženy, ktorým boli deti odobraté a umiestnené do pestúnskej rodiny. V prvom prípade štátne orgány odmietli ukončiť pestúnsku starostlivosť o dieťa, v druhom prípade bolo dieťa adoptované pestúnmi. V oboch prípadoch sa tak stalo proti vôli sťažovateliek.
Sťažovateľkou v prvom prípade bola A. S., poľská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1968. Sťažovateľkou v druhom prípade bola Mariya Abdi Ibrahim, somálska štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1993.
Prvej sťažovateľke sa v roku 2009 narodil syn. Najprv bolo dieťa umiestnené do náhradnej starostlivosti a v roku 2012 do pestúnskej starostlivosti. V roku 2014 požiadala o ukončenie pestúnskej starostlivosti, avšak mestský súd v marci 2015 jej žiadosť zamietol, zamedzil akémukoľvek kontaktu s dieťaťom a rozhodol o utajení adresy pobytu pestúnskej rodiny.
Mestský súd okrem iného zistil, že syn mal vývojové problémy, ktoré sa zlepšili po jeho umiestnení do pestúnskej starostlivosti. Sťažovateľka uznala, že rozhodnutie o umiestnení do pestúnskej starostlivosti z roku 2012 bolo odôvodnené, ale namietala tvrdením, že jej rodičovské zručnosti sa po špeciálnych kurzoch zlepšili.
Mestský súd vyjadril pochybnosti, či si sťažovateľka bola vedomá zanedbávania svojho dieťaťa a opatrenia, ktoré sťažovateľka vykonala, nepovažoval za dostatočné, aby mohli ovplyvniť jej rodičovské zručnosti. Ďalej konštatoval, že osobné stretnutia so synom ukázali, že nedokázala posúdiť jeho vyhliadky na zlepšenie zdravotného stavu a potreby. Mestský súd tiež zistil, že chlapec sa tak naviazal na pestúnsku rodinu, že by mu ublížilo, ak by bol z tohto prostredia znovu vytrhnutý. O
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).