Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Samuel Rybnikár: Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce

Samuel Rybnikár:
Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov
inšpekcie práce
Bratislava: Wolters Kluwer, 2020
strán 432
Samuel Rybnikár z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pripravil do tlače v krátkomčasovomrozpätí ďalšiu kvalitnú zbierku súdnych rozhodnutí z doteraz opomínanej oblasti správneho súdnictva – tentoraz z oblasti súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce. Jeho pracovné skúsenosti ako asistenta sudcu Najvyššieho súdu SR so zaradením v Správnom kolégiu a odborného asistenta na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dávajú predpoklad, že predložený výber súdnych rozhodnutí Najvyššieho súdu SR bude tak komplexným, aby čitateľovi poskytol praktický pohľad na široký záber preskúmavaných aspektov a otázok inšpekcie práce.
Súdny prieskum protokolov inšpekcie práce za splnenia stanovených podmienok prvýkrát pripustil Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí z 2. decembra 2008, sp. zn. 1 Sž
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).