Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Štrkolec, M.: Úvod do trestného práva procesného

1. vydanie, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022 strán 87, ISBN 978-80-574-0091-2

Knižný trh v oblasti učebných pomôcok práva obohacuje publikácia „Úvod do trestného práva procesného“ z pera JUDr. Martina Štrkolca, PhD., pôsobiaceho na Katedre trestného práva košickej právnickej fakulty. Predmetný učebný text možno uvítať jednak z dôvodu potreby aktuálnej pomôcky vo výučbovom procese (ostatný tunajší učebný text trestného práva procesného pochádza z roku 2013), jednak pre prehľadné a systematické spracovanie úvodu do trestného práva procesného, ktorý sa tohto času vyučuje v rámci prvého bloku výučby avizovaného predmetu.
Zo štrukturálneho hľadiska, ako už bolo naznačené, publikácia v podstate zodpovedá osnove predmetu "Trestné právo procesné I" v podobe, v akej je súčasne zaradený do učebných plánov košickej právnickej fakulty. To možno kvitovať, pretože tento aspekt v podstatnej miere uľahčuje orientáciu študenta a rovnako tak zjednodušuje vzájomné prepojenie matérie, ktorá je preberaná v rámci prednášok a seminárnych cvičení. Uvedené potom mô
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).