Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výber z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci marec 2021 - Bivolaru a Moldovan proti Francúzsku

Bivolaru a Moldovan proti Francúzsku
Sťažovatelia sú dvaja rumunskí štátni príslušníci. V júni 2015 bol sťažovateľ Moldovan odsúdený okresným súdom v Mures na 7 rokov a 6 mesiacov odňatia slobody za obchodovanie s ľuďmi, ktoré spáchal v roku 2010 v Rumunsku a vo Francúzsku. Po skončení súdneho konania sa vrátil do Francúzska. Dňa 29. apríla 2016 rumunské justičné orgány vydali na sťažovateľa Moldovana európsky zatýkací rozkaz (EZR) na jeho dodanie do výkonu trestu.
V júni 2016 bol sťažovateľ, na ktorého bol uvalený súdny dohľad, v zmysle ktorého sa musel raz do týždňa hlásiť na polícii v Clermont-Ferrand, zadržaný a bol mu doručený EZR. V konaní pred vyšetrujúcim kolégiom Odvolacieho súdu v Riom tvrdil, že nemôže byť vydaný až do momentu, kedy vyšetrovacie kolégium požiada a získa doplňujúce informácie o budúcich podmienkach výkonu trestu v Rumunsku. Vyšetrujúce kolégium súdu požiadalo o doplňujúce informácie s cieľom preveriť, či existuje skutočná hrozba neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania. Po získaní týchto informácií súd rozsudkom z 5. júla 2016 rozhodol, že neexistuje žiadna prekážka pre vydanie sťažovateľa.
Opravný prostriedok sťažovateľa proti tomuto rozsudku bol zamietnutý 10. augusta 2016. Dňa 26. augusta 2016 bol vydaný na základe EZR rumunským justičným orgánom.
Sťažovateľ Bivolaru, vodca duchovného hnutia jogy od 90. rokov, bol trestne stíhaný v Rumunsku v roku 2004. V roku 2005 cestoval do Švédska, kde požiadal o politický azyl a získal povolenie na trvalý pobyt vydávané utečencom. Od roku 2007 mohol cestovať.
Rozsudkom zo 14. júna 2013 ho rumunský Najvyššísúd (High Court of Cassation and Justice) odsúdil v neprítomnosti na 6 rokov odňatia slobody za sexuálny pomer s maloletou osobou. Dňa 17. júna 2013 Oblastný súd v Sibiu vydal EZR na dodanie sťažovateľa do výkonu trestu.
Vo februári 2016 bol sťažovateľ zadržaný v Paríži, keď cestoval na falošné bulharské doklady totožnosti. V konaní pred vyšetrujúcim kolégiom Odvolacieho súdu v Paríži napadol výkon EZR. Tvrdil, že skutočnosť, že mu bol vo Švédsku priznaný status utečenca a politické a náboženské dôvody jeho odsúdenia v Rumunsku naznačujú hrozbu neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, predstavuje absolútnu prekážku pre jeho vydanie.
Vyšetrujúce kolégium požiadalo o doplňujúce informácie. Švédske štátne orgány poskytli viac informácií, špecifikujúc okrem iného aj to, že nezačali konanie o zrušenie statusu utečenca pre sťažovateľa.
Dňa 8. júna 2016 vyšetrovacie kolégium nariadilo vydanie sťažovateľa Bivolaru rumunským justičným orgánom. Zistilo najmä, že vydanie sťažovateľa bolo požadované na účely výkonu trestu za bežný trestný čin. Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva kolégium vyvodilo, že tvrdenie sťažovateľa o odsúdení kvôli jeho politickým názorom sa nepotvrdilo. Takisto zistilo, že nebolo jeho úlohou určiť, či sťažovateľ čelil skutočnej hrozbe neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania z dôvodu podmienok výkonu trestu v Rumunsku.
Sťažovateľ podal proti tomuto rozsudku opravný prostriedok, ktorý kasačný súd zamietol 12. júla 2016. Rozhodol, že status utečenca vydaný sťažovateľovi vo Švédsku nebráni výkonu EZR.
Dňa 13. júla 2016 sťažovateľ Bivolaru požiadal o pozastavenie vydania na základe EZR rumunským justičným orgánom. Dňa 15. júla 2016 Súd žiadosť zamietol. O týždeň neskôr bol sťažovateľ Bivolaru odovzdaný do Rumunska na základe EZR a nastúpil do výkonu trestu. Dňa 13. septembra 2017 bol podmienečne prepustený.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).