Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. júna do 15. júla 2022 - Lilian Erhan proti Moldavsku

rozsudok z 5. júla 2022 k sťažnosti č. 21947/16 pre porušenie článku 6 ods. 1 a ods. 3 písm. b) Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie, zásada rovnosti zbraní) v kontexte vykonávania dôkazov týkajúcich sa jazdy pod vplyvom alkoholu 

Sťažovateľ je moldavský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1974 a žije v Kišiňove. Prípad sa týka jeho odsúdenia za jazdu pod vplyvom alkoholu. Súdy rozhodli na základe jeho dychovej skúšky. Krvný test vykonaný neskôr v nemocnici vyhlásili za neprípustný, pretože bol vykonaný bez prítomnosti policajta.
Sťažovateľ tvrdil, že sa snažil dosiahnuť, aby ho policajt sprevádzal do nemocnice, avšak neúspešne.
Vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 Dohovoru a práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života v zmysle článku 8 Dohovoru. Tvrdí, že nemohol zabezpečiť relevantný dôkaz, čím došlo k porušeniu zásady rovnosti zbraní a zásady legality. To malo za následok, že konanie ako celok nebolo spravodlivé. Tvrdil tiež, že v dôsledku odsúdenia prišiel o zamestnanie.
Rozhodnutie Súdu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).