Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. júna do 15. júla 2022 - Ponta proti Rumunsku

rozsudok zo 14. júna 2022 k sťažnosti č. 44652/18 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte náhrady škody voči bývalému predsedovi vlády za zverejnenie defamujúcich komentárov o inej osobe na jeho facebookovom profile

Sťažovateľ je rumunský štátny príslušník,ktorý sa narodil v roku 1972 a žije v Bukurešti. Po tom, čo vykonával poslanecký mandát a bol lídrom Sociálno-demokratickej strany, založil a viedol stranu "PRO Romania". Sťažovateľ bol predsedom vlády od mája 2012 až do jeho re zignácie v novembri 2015.Od mája do augusta 2012 bol L. I. podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva vo vláde sťažovateľa so zodpovednosťou za vzťahy s obchodnými partnermi (s obchodným sektorom). Podľa sťažovateľa L. I. viedol veľmi agresívnu mediálnu kampaň proti nemu, ktorá zahŕňala nepodložené obvinenia, na ktoré sťažovateľ nereagoval.
Vo februári 2016 bol L. I. predvolaný na prokuratúru a Národné protikorupčné riaditeľstvo v súvislosti s podozrením z korupcie. Dňa 10. februára 2016, ešte ako poslanec, sťažovateľ zverejnil odkaz na svojom facebookovom profile (FB), v ktorom sa tvrdilo:"...počas mojich takmer 4 rokov na poste predsedu vlády som len raz dostal priamu informáciou od špecializovaných verejných orgánov týkajúcu sa jasného prípadupokusu o korupciu zo strany ministra, L. I. (ktorý žiadal osobný prospech od veľkého amerického investora za jeho podporu pri predkladaní veľkého projektu v Rumunsku) ...".
Dňa 14. septembra 2016 L. I. podal žalobu o n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).