Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. júna do 15. júla 2022 - Savickis a ostatní proti Lotyšsku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 9. júna 2022 k sťažnosti č. 49270/11 pre porušenie článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v kontexte odlišného zaobchádzania pri vyplácaní starobných dôchodkov z obdobia Sovietskeho zväzu pre osoby bez štátneho občianstva Lotyšska

Sťažovatelia sa narodili v rokoch 1938 a 1942 a žijú v rôznych častiach Lotyšska. V roku 1996 Lotyšsko vytvorilo systém sociálneho zabezpečenia, ktorý zohľadňoval obdobia práce v Lotyšsku pred nadobudnutím nezávislosti krajiny. Pre občanov Lotyšska sa zohľadňovalo pracovné obdobie aj v ostatných sovietskych republikách, avšak pre "rezidentov bez štátnej príslušnosti", t. j. ľudí, ktorí opustili územie inej republiky počas sovietskej okupácie Lotyšska, sa práca v iných sovietskych republikách zohľadňovala len za určitých okolností, čo je aj prípad sťažovateľov.
Sťažovateľ
Savickis
sa narodil v oblasti Kalinin v Rusku, kde 21 rokov pracoval. Dosiahol rozhodnutie, aby toto obdobie bolo zahrnuté do odpracovaných rokov na účely výpočtu starobného dôchodku, ale toto rozhodnutie nemalo retroaktívny účinok. Sťažovateľ medzičasom zomrel. Nemal blízkych príbuzných, ktorí by chceli pokračovať v konaní v jeho mene.
Sťažovateľ
Nesterovs
sa narodil v Baku, v Azerbajdžane a po čase, kedy pracoval v Sovietskom zväze a vo Východnom Nemecku ako branec, začal vo veku 30 rokov pracovať v Lotyšsku. Do jeho starobného dôchodku sa mu nezapočítaval čas odpracovaný mimo Lotyšska.
Sťažovateľ
Podoiako
sa narodil vo Vladivostoku v Rusku.Vojenskú službu absolvoval v Rusku a v Lotyšsku pracoval od roku 1968.Do jeho starobného dôchodku sa obdobie tejto vojenskej služby nezapočítavalo a z tohto dôvodu nemohol nastúpiť do predčasného dôchodku.
Sťažovateľka
Sivicka
sa narodila v meste Termez v Uzbekistane. Pred zamestnaním v Lotyšsku vo veku 41 rokov pracovala v Uzbekistane, v Nemecku, v Rusku a v Bielorusku v armáde aj ako dobrovoľníčka.Pôvodne jej starobný dôchodok bol vypočítaný bez započítania doby práce mimo Lotyšska. Neskôr bola výška dôchodku prepočítaná tak, že sa započítala aj doba práce v Bielorusku a Rusku, avšak nie v Uzbekistane. Sťažovateľka nenamietala nezapočítanie jej času odpracovaného v Nemecku a doby odpracovanej v armáde.
Sťažovateľka
Vagapova
sa narodila v meste Syzran v Rusku a pracovala v Rusku, v Uzbekistane, v Turkmenistane a v Tadžikistane, až kým sa vo veku 44 rokov presťahovala do Lotyšska.Pôvodne jej čas strávený prácou
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).