Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. apríla do 31. mája 2022 - X. a ostatní proti Albánsku

rozsudok z 31. mája 2022 k sťažnostiam č. 73548/17 a 45521/19 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 12 k Dohovoru (všeobecných zákaz diskriminácie) v kontexte umiestňovania detí z etnických menšín do osobitných škôl

Sťažovatelia sú osemnásti albánski štátni príslušníci patriaci k rómskemu a egyptskému etniku, ktorí žijú v šiestich domácnostiach v meste Korga v Albánsku. Sťažovatelia namietajú, že v základnej škole Naim Frashěri je podiel detí z rómskeho a egyptského etnika v priemere 89-100 % v ročníku napriek tomu, že sú v pomere k počtu obyvateľov mesta v menšine.
Prípad sa týka sťažností sťažovateľov adresovaných orgánom mesta, ktoré sa týkajú ich situácie a následného príkazu komisára pre ochranu pred diskrimináciou, aby ministerstvo školstva a športu prijalo "okamžité opatrenia na zlepšenie situácie a zmeny pomeru" medzi rómskymi/egyptskými žiakmi a ostatnými žiakmi navštevujúcimi školu.
Sťažovatelia tvrdia, že situácia nebola vyriešená. Vo svojej sťažnosti namietajú porušenie všeobecného zákazu diskriminácie v zmysle článku
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).