Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. do 31. januára 2023 - Cotora proti Rumunsku

rozsudok zo 17. januára 2023 k sťažnosti č. 30745/18 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte zákonnosti disciplinárneho senátu samosprávneho orgánu sudcov

Sťažovateľka je rumunská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1960 a žije v meste Craiova v Rumunsku. V relevantnom čase bola sudkyňou a predsedníčkou Odvolacieho súdu Craiova.
Dňa 7. októbra 2015 prokurátor Národného protikorupčného úradu zaslal oznámenie Národnej rade sudcov a prokurátorov (ďalej len "Rada") sumarizujúce skutočnosti, ktoré naznačovali, že sťažovateľka, predsedníčka odvolacieho súdu, participovala na procese vymenovania dvoch podpredsedov tohto súdu. Podľa oznámenia mala priamo alebo prostredníctvom dvoch svojich kolegov v senáte, C. I. a C. P., kontaktovať určitých členov senátu vytvoreného na rozhodovanie o výsledkoch výberového konania na tieto funkcie s cieľom zlepšenia pozície konkrétnych kandidátov. Trestné vyšetrovanie sa skončilo rozhodnutím o zastavení stíhania z dôvodu, že obvinenia voči sťažovateľke mali skôr disciplinárny než trestný charakter.
Dňa 20. októbra 2015 sudca zastupujúci Súdnu inšpekciu Rady začal disciplinárne konanie vo veci aktivít sťažovateľky. Jej kolegovia, sudcovia C. I. a C. P., boli takisto preverovaní v rámci toho istého konania. Dňa 4. novembra 2015 dvaja sudcovia Súdnej inšpekcie podali Rade návrh na disciplinárne stíhanie sťažovateľky z dôvodu zasahovania do povinností sudcu.
Vyšetrovaním sa zistilo, že sťažovateľka v októbri 2013 sa priamo alebo prostredníctvom C. I. a C. P. skontaktovala s niektorými členmi alebo náhradníkmi vo výberovom senáte, aby ich dôverne oboznámila so svojimi preferenciami určitých kandidátov na uvoľnené miesta na tomto súde. Súdna inšpekcia Rady tiež zistila, že v novembri 2013 sa sťažovateľka usilovala zvrátiť výsledky výberového konania prostredníctvom svojej kolegyne D. S., ktorá bola podpredsedníčkou združenia sudcov a prokurátorov.
Dňa 13. januára 2016 na pojednávaní pred Disciplinárnym senátom Rady sťažovateľka vzniesla námietku ústavnosti, z dôvodu absencie premlčacej lehoty na disciplinárne stíhanie sudcov a prokurátorov.
Dňa 27. októbra 2016 Ústavný súd Rumunska rozhodol, že nemožno prijať sťažnosť na porušenie ústavy. Disciplinárny senát Rady nie je podľa neho súdnym orgánom. Rozhodnutím z 31. októbra 2016 Disciplinárny senát Rady 4 hlasmi proti 3 rozhodol v neprospech sťažovateľky
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).