Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. do 31. januára 2023 - Macaté proti Litve

rozsudok z 23. januára 2023 k sťažnosti č. 61435/19 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte šírenia rozprávkovej knihy pre deti obsahujúcej príbehy o manželstve osôb rovnakého pohlavia

Sťažovateľka bola litovská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1975 a žila vo Vilniuse. Zomrela v marci 2020 a jej matka pokračovala v konaní namiesto nej.
Sťažovateľka bola autorkou detských kníh a verejne preukazovala svoju lesbickú orientáciu. V decembri 2013 litovská Univerzita pedagogických vied s čiastočnou finančnou podporou ministerstva kultúry zverejnila jednu z jej kníh s názvom Jantárové srdce, ktorá obsahovala rozprávky pre deti do 9 rokov. Prispôsobená tradičným rozprávkam, kniha obsahovala charaktery z rôznych etnických skupín, alebo s intelektuálnymi poruchami, a reagovala na problémy ako stigmatizácia, šikanovanie, rozvedené rodiny a emigrácia. Dve zo šiestich rozprávok v knihe obsahovali príbeh o vzťahoch a manželstvách medzi osobami rovnakého pohlavia.
Krátko po uverejnení knihy bola ministerstvu kultúry postúpená sťažnosť, v ktorej sťažovateľ tvrdil, že kniha "podporovala perverznosti." Ministerstvo požiadalo Inšpektorát pre novinársku etiku, aby posúdil, či by kniha mohla deťom ublížiť. Približne vtom istom čase osem poslancov litovského parlamentu zaslalo univerzite list, v ktorom sa odvolali na obavy, vyjadrené združeniami zastupujúcimi rodiny, o literatúre, ktorá sa "snaží vštepiť do detí myšlienku, že manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia sú vítaný fenomén."
Inšpektorát rozhodol, že dve rozprávky, ktoré vykresľujú manželstvo páru rovnakého pohlavia, nie sú v súlade s § 4 ods. 2 bod 16 zákona o ochrane maloletých pred negatívnymi účinkami verejných informácií ("zákon o ochrane maloletých"). Toto ustanovenie uvádza, že akákoľvek informácia, ktorá "vyjadruje pohŕdanie hodnotami rodiny" alebo "podporuje odlišný koncept manželstva a vytvorenia rodiny, než je obsiahnutý v ústave a občianskom zákonníku", sa považuje za informáciu, ktorá má negatívny účinok na maloletých. Inšpektorát odporúčal, aby bola kniha označená upozornením, že môže poškodzovať deti mladšie ako 14 rokov.
Vydavateľstvo univerzity pozastav
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).