Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 4. októbra do 3. novembra 2022 - Constantin-Lucian Spinu proti Rumunsku

rozsudok z 11. októbra 2022 k sťažnosti č. 29443/20 pre porušenie článku 9 Dohovoru (sloboda myslenia, svedomia a vierovyznania) v kontexte odopretia väzňovi navštevovať bohoslužby mimo väznice počas pandémie Covid-19

Sťažovateľ je rumunský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1973. Bol väzňom vo väznici Jilava v Rumunsku od júna 2019. Sťažovateľ je príslušníkom cirkvi Adventistov siedmeho dňa. Od júna 2019 do februára 2020 sa mohol zúčastňovať bohoslužieb mimo väznice. V júli 2020 požiadal väzenské orgány o povolenie navštevovať služby Sabbath každú sobotu v adventistickom kostole v 6. obvode Bukurešti. Riaditeľ väznice jeho žiadosť zamietol.
Sťažovateľ napadol toto rozhodnutie na vnútroštátnych súdoch, ktoré jeho žalobu zamietli na základe zákona o predchádzaní pandémii Covid-19 a reakcii na ňu (zákon č. 55/2020). Súdy uviedli, že povolený rozsah aktivít mimo múrov väznice bol obmedzený vzhľadom na situáciu ohrozenia verejného zdravia, vyplývajúcu z pandémie Covid-19.
Sťažovateľ namietal porušenie svojho práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva v zmysle článku 9 Dohovoru.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).