Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 4. októbra do 3. novembra 2022 - Sanchez-Sanchez proti Spojenému kráľovstvu

rozsudok Veľkej komory Súdu z 3. novembra 2022 k sťažnosti č. 22854/20 pre porušenie článku 3 Dohovoru (zákaz mučenia alebo ponižujúceho zaobchádzania) v kontexte vydania na trestné stíhanie do USA

Sťažovateľ je mexický štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1968. V súčasnosti sa nachádza v zariadení na výkon väzby Wandsworth v Spojenom kráľovstve. Bol zadržaný na letisku Heathrow 19. apríla 2018 na žiadosť USA. Sťažovateľ čelí vydaniu na trestné stíhanie za obchodovanie s drogami do Spojených štátov amerických. V extradičnom konaní strany súhlasili, že ak by bol sťažovateľ odsúdený za trestné činy, z ktorých je obvinený, hrozil by mu trest odňatia slobody na doživotie.
Sťažovateľ podal odvolanie proti vydaniu, v ktorom namietal porušenie zákazu neľudského a ponižujúceho zaobchádzania v zmysle článku 3 Dohovoru. Tvrdil, že existuje reálna hrozba, že v prípade odsúdenia za skutky, z ktorých je obvinený, by mu bol uložený doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia na slobodu. Odvolací súd pri zamietnutí odvolania odmietol vziať do úvahy rozsudok Európskeho súdu pre ľudské prá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).