Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva - Ádám a ostatní proti Rumunsku

Ádám a ostatní proti Rumunsku
rozsudok z 13. októbra 2020 k sťažnosti č. 81114/17 a piatim ďalším pre porušenie článku 1 Protokolu č. 12 k Dohovoru (všeobecný zákaz diskriminácie) v kontexte diskriminácie maďarskej menšiny pri záverečných skúškach z dôvodu vyššieho počtu absolvovaných testov
Sťažovatelia sú šiesti rumunskí štátni príslušnícipatriaci k maďarskej národnostnej menšine. Navštevovali školy s maďarským vyučovacím jazykom. Aby mohli získať maturitu, museli absolvovať 6 skúšok na preverenie ovládania rumunčiny aj maďarčiny. Je to o 2 skúšky viac ako tí žiaci, ktorí navštevovali školu s rumunským vyučovacím jazykom.
Sťažovatelia nevyhoveli na maturitných skúškach a maturitu nezískali, pretože zlyhali na skúške z rumunského jazyka a literatúry. Jeden sťažovateľ (Ambrus) nevyhovel na skúške z maďarského jazyka a literatúry. Ani pri opakovanej skúške neuspeli, hoci dosiahli požadovaný stupeň hodnotenia z ostatných predmetov.
Ministerstvo školstva stanovuje rozvrh maturít na začiatku každého školského roka. Písomné skúšky sú organizované tak, že žiaci, ktorí robia dodatočné skúšky v materinskom jazyku, majú skúšky tri dni po sebe, zatiaľ čo žiaci, ktorí takéto skúšky nerobia, majú medzi týmito skúškami jeden deň voľna.
Sťažovatelia vo svojej sťažnosti namietajú porušenie článku 1 Protokolu č. 12 k Dohovoru (všeobecný zákaz diskriminácie), kvôli spôsobu, akým boli maturitné skúšky organizované, pretože v krátkom časovom úseku museli vykonať o dve maturitné skúšky viac v porovnaní s ich rumunskými rovesníkmi.
Okrem toho, maturitné skúšky z rumunského jazyka a literatúry boli pre nich príliš ťažké.
Súd spojil prejednávanie všetkých sťažností do jedného konania a väčšinou 4 hlasov proti 3 ich vyhlásil za prípustné.
Sťažovatelia nenamietali len čas na oddych a prípravu medzi jednotlivými skúškami, ale tiež skutočnosť, že skúšky z rumunského jazyka a literatúry, ktoré museli absolvovať, boli pre nich veľmi ť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).