Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. augusta do 21. septembra 2021 - Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella proti Taliansku

Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella proti Taliansku


rozsudok z 31. augusta 2021 k sťažnosti č. 66984/14 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte politického zoskupenia zastúpeného v parlamente, ktoré nebolo pozvané do politickej debaty v celoštátnej televízii, naplánovanej v troch programoch o súčasnom dianí

Sťažovateľom je talianske politické zoskupenie Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella so sídlom v Ríme v Taliansku. Dňa 4. júna 2010 sťažovateľ podal sťažnosť na Komunikačný regulačný úrad (Autorita per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM), nezávislý správny orgán plniaci regulačné a kontrolné funkcie v oblasti telekomunikácií a vysielania, proti trom verejnoprávnym kanálom RAI za to, že v období od 1. apríla do 3. júna 2010 nesplnili záväzky vyplývajúce zo zásad nestrannosti a pluralizmu pri poskytovaní informácií.
Zoskupenie tvrdilo, že spravodajské programy (TG1, TG2 a TG3), odvysielané na troch kanáloch, neposkytli dostatočné informácie o iniciatívach a kampaniach, ktoré organizovali. Namietalo tiež, že jeho zástupcovia neboli pozvaní na hlavné vysielanie talkshow na troch štátnych kanáloch, Porta a porta, Annozero a Ballaro, zatiaľ čo zástupcovia ostatných politických hnutí sa diskusií zúčastnili.
Dňa 8. júla 2010 AGCOM rozhodol, že vo veci nebude ďalej konať. Po posúdení časového priestoru poskytnutého sťažovateľovi na obrazovke, ktorý bol súhrnom jeho celkovej prezentácie vo všetkých spravodajských reláciách a programoch o súčasnom dianí vysielaných každým štátnym kanálom (RaiUno, RaiDue a RaiTre), rozhodol, že zoskupenie malo relevantný časový priestor porovn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).