Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. augusta do 21. septembra 2021 - M. P. proti Portugalsku

M. P. proti Portugalsku


rozsudok zo 7. septembra 2021 k sťažnosti č. 27516/14 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života a korešpondencie) v kontexte informácií z internetovej zoznamky predložených ako dôkaz v rozvodovom konaní

Sťažovateľka je španielska štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1958, a žije v Madride. V júli 2001 sa vydala za Portugalca, s ktorým má dve deti. Z pracovných dôvodov žili striedavo v Portugalsku a Španielsku.
V júni 2011 sa vzťah medzi manželmi začal zhoršovať a sťažovateľka sa rozhodla s deťmi natrvalo presťahovať do Španielska. V júli toho istého roka požiadala Súd prvej inštancie v Madride o vydanie predbežného opatrenia týkajúceho sa rodičovských práv k deťom v súvislosti s pripravovaným rozvodom rodičov.
V auguste 2011 manžel sťažovateľky požiadal Rodinný súd v Lisabone, aby nariadil návrat detí do Portugalska a určil ich predbežný pobyt v Portugalsku. Do spisu predložil e-mailovú komunikáciu manželky s inými mužmi z internetovej zoznamky, ktorú našiel v rodinnom počítači v novembri 2010. Tvrdil, že táto e-mailová konverzácia dokazovala, že jeho manželka mala mimomanželský vzťah už počas ich manželstva. Následne v októbri 2011 požiadal o rozvod v Portugalsku.
V septembri 2013 Rodinný súd v Lisabone prerušil konanie až do rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie ("ESD") o predbežnej otázke, ktorý justičný orgán má právomoc vo veci rozhodnúť. V júni 2015 ESD rozhodol, že prvým justičným orgánom, ktorému bol spor predložený, bol španielsky súd, ktorý by mal vo veci rozhodnúť. Manželia boli rozvedení.Výsledkom konania bolo aj rozhodnutie o pridelení detí do starostlivosti sťažovateľke, pričom jej exmanžel mal právo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).