Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 15. októbra 2021 do 5. novembra 2021 - Lavanchy proti Švajčiarsku

rozsudok z 19. októbra 2021 k sťažnosti č. 69997/17 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte zamietnutia žaloby o určenie otcovstva podanej po uplynutí zákonom stanovenej lehoty a bez relevantných dôvodov

Lavanchy proti Švajčiarsku
Sťažovateľka je švajčiarska štátna príslušníčka, ktorá žije v obci Penthalaz vo Švajčiarsku. Po jej narodení v roku 1964 bolo v rodnom liste uvedené, že jej otec nie je známy. Sťažovateľka bola umiestnená do starostlivosti Úradu pre starostlivosť o deti (Tuteur Général) s cieľom určiť otcovstvo. Až do augusta 1967 ju vychovávali starí rodičia z matkinej strany. Potom bola umiestnená do osobitného zariadenia až do dovŕšenia dospelosti v roku 1984.
V roku 1965 sťažovateľka a jej matka podali žalobu o určenie otcovstva proti G. Q. Súd v roku 1966 schválil dohodu, podľa ktorej G. Q. súhlasil s platením výživného pre sťažovateľku až do jej 18. narodenín. V roku 1982 úrady poskytli sťažovateľke meno jej domnelého otca a dali jej jeho fotografiu.
Keď mala sťažovateľka 25 rokov, rozhodla sa, že otca vypátra. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v roku 1990. G. Q. pri tom jasne potvrdil sťažovateľke, že je jej otcom, a povedal jej o krokoch, ktoré podnikol po jej narodení s cieľom uznať ju za svoju, najmä o skutočnosti, že podpísal súdom schválenú dohodu týkajúcu sa výživného. Sťažovateľka mala po tomto stretnutí srdečný vzťah s G. Q., volali sa navzájom "ocko" a "dcéra moja" a sťažovateľka sa stretla aj s manželkou G. Q. a ich jedinou dcérou. Nikdy nežiadala G. Q., aby sa podrobil testu DNA alebo formálne uznal svoje otcovstvo, pretože sa obávala narušenia vzťahu.
Po smrti G. Q. v roku 2013 sťažovateľka dostala oznámenie o prečítaní jeho poslednej vôle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).