Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 15. septembra do 31. októbra 2020 - Ayoub a ostatní proti Francúzsku

Ayoub a ostatní proti Francúzsku
rozsudok z 8. októbra 2020 k sťažnostiam č. 77400/14,34532/15 a 34550/15 pre porušenie článku 11 Dohovoru (sloboda zhromažďovania a združovania) v kontexte administratívneho zrušenia troch krajne pravicových subjektov
Sťažovateľmi sú Serge Ayoub (sťažnosť č. 77400/14), francúzsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1964 a žije v Soissons vo Francúzsku, bol lídrom združenia Troisiéme Voie (Tretia cesta) a jeho poriadkovej služby Revolučnej nacionalistickej mládeže (JNR) pred ich zrušením; ďalej združenie L'Oeuvre franpaise (Francúzske dielo) a jeho prezident, Yvan Benedetti (sťažnosť č. 34532/15), francúzsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1965 a žije v Paríži; a združenie Jeunesses nationalistes (Mladí nacionalisti) a jeho prezident Alexandre Gabriac (sťažnosť č. 34550/15), francúzsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1990 a žije v Meylan.
Združenia boli zrušené v júli 2013 po smrti C. M., študenta Parížskeho inštitútu politických vied a člena protifašistického hnutia, v bitke so skinhedmi dňa 5. júna 2013. Proti niekoľkým osobám sa formálne začalo vyšetrovanie, v ktorom sa zistilo, že po bitke sa tieto osoby stretli v bare Le Local, ktorý prevádzkoval sťažovateľ Ayoub, s ktorým boli telefonicky v kontakte pred aj po bitke a počas celej noci.
Dňa 14. septembra 2018 parížsky Porotný súd (Cour d'Assize) odsúdil dvoch bývalých členov a/alebo podporovateľov Tretej cesty na 11 a 7 rokov odňatia slobody za zabitie C. M. úmyselným ozbrojeným útokom spáchaným v skupine. Trestné konanie stále trvá.
Sťažnosť č. 77400/14
Sťažovateľ Ayoub bol prezidentom združenia Tretia cesta, ktorého cieľom bolo "podporovať nacionalistickú a revolučnú ideológiu", a vodcom jeho poriadkovej služby, JNR,
de facto
zoskupením ("groupement de fait"). Dňa 11. júna 2013 sa sťažovateľ dozvedel o úmysle vlády zrušiť jeho združenie a JNR. Dňa 18. júna 2013 sťažovateľ informoval ministra vnútra o dobrovoľnom zrušení JNR a Tretej cesty. Vláda mu potom oznámila svoj zámer zrušiť združenie, pričom združenie naďalej vyvíjalo svoju činnosť, čím urýchlilo záver, že je
de facto
organizovanou skupinou osôb vykonávajúcou tie isté aktivity, ako združenie.
Dekrétom prezidenta zo dňa 12. júla 2013 bolo nariadené zrušenie JNR a Tretej cesty. Dňa 18. júla a 15. októbra 2013 sťažovateľ Ayoub požiadal Štátnu radu (Conseil d'État) o zrušenie dekrétu prezidenta s odôvodnením, že išlo o politické rozhodnutie. Štátna rada zamietla žalobu.
Sťažnosť č. 34532/15
V roku 2012 bol sťažovateľ Benedetti vymenovaný za prezidenta L'Oeuvre franpaise. Dňa 28. júna 2013 minister vnútra informoval sťažovateľa o zámere vlády zrušiť toto združenie. Dekrétom z 25. júla 2013 francúzsky prezident zrušil združenie. Dňa 21. septembra 2013 sťažovateľ požiadal o zrušenie dekrétu. Rozsudkom z 30. decembra 2014 Štátna rada žalobu zamietla.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).