Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 15. septembra do 31. októbra 2020 - Camelia Bogdan proti Rumunsku

Camelia Bogdan proti Rumunsku
rozsudok z 20. októbra 2020 k sťažnosti č. 36889/18 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte disciplinárneho konania proti sudkyni a ochrany právnej istoty, z dôvodu absencie premlčacej lehoty na disciplinárnu zodpovednosť sudcov
Sťažovateľka je rumunská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1981 a žije v Bukurešti. Je profesionálna sudkyňa. Namietala proti disciplinárnemu konaniu, ktoré sa proti nej začalo v roku 2016 a malo vplyv na jej dobrú povesť po tom, čo pritiahlo pozornosť médií.
V júni 2016 sa proti sťažovateľke začalo disciplinárne konanie pred Súdnou radou (Najvyššou radou súdnictva - CSM) za porušenie pravidiel týkajúcich sa nezlučiteľnosti funkcií a zakázaných činností. Sťažovateľka bola obvinená za to, že rozhodovala vo veciach, v ktorých jedným z účastníkov bolo ministerstvo pôdohospodárstva, a to aj napriek tomu, že vzdelávala niekoľkých úradníkov z tohto ministerstva v roku 2014.
Vo februári 2017 CSM na svojom plenárnom zasadnutí rozhodla, že konanie sťažovateľky bolo nezlučiteľné s jej povinnosťami sudkyne a nariadila pozbavenie funkcie sudkyne. Sťažovateľka bola suspendovaná a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).