Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 15. septembra do 31. októbra 2020 - Gafiuc proti Rumunsku

Gafiuc proti Rumunsku
rozsudok z 13. októbra 2020 k sťažnosti č. 59174/13 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte zrušenia akreditácie udelenej novinárovi na štúdium archívov štátnej bezpečnosti
Sťažovateľ je rumunský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1975 a žije v Bukurešti. V relevantnom čase bol sťažovateľ športový novinár pracujúci pre noviny
Gazeta Sporturilor.
Prípad sa týka zrušenia akreditácie na štúdium archívov tajnej služby
Securitate
na účely výskumu športových aktivít počas komunistického režimu.
V roku 2005 Národná rada pre štúdium archívov Securitate (ďalej len "CNSAS") povolila sťažovateľovi prístup do archívov ako výskumníkovi na účely štúdia športu v Rumunsku počas obdobia komunizmu. V júni a júli 2009 sťažovateľ publikoval šesť článkov, v ktorých odhalil informácie o niektorých známych športových osobnostiach.
Dňa 21. júla 2009 Správna rada CNSAS zrušila sťažovateľovi akreditáciu z dôvodu, že niektoré jeho články porušili právnu povinnosť chrániť súkromný a rodinný život osôb uvádzaných v dokumentoch
Securitate.
Sťažovateľ požiadal radu o prehodnotenie jej rozhodnutia, ale neúspešne.
Dňa 5. októbra 2009 sťažovateľ podal správnu žalobu na Odvolací súd proti rozhodnutiu CNSAS. Súd zamietol žalobu ako neopodstatnenú a rozhodol, že sťažovateľ nesplnil svoje záväzky podľa článku 28 ods. 3 Nariadenia vlády č. 28/2008 o prístupe občanov do osobných spisov a o zverejňovaní dokumentov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).