Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období apríl - máj 2020 - Tempel proti Českej republike

Tempel proti Českej republike
rozsudok z 25. júna 2020 k sťažnosti č. 44151/12 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte opakovaného vrátenia trestnej veci na rozhodnutie súdu prvého stupňa
Sťažovateľ je český štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1973. V súčasnosti si odpykáva trest odňatia slobody na doživotie vo väzení vo Valdiciach v Českej republike.
Od septembra 2004 do marca 2007 bol sťažovateľ štyrikrát oslobodený v prvom stupni spod obžaloby za trestný čin vraždy dvoma rôznymi senátmi Krajského súdu v Plzni. Odvolací súd, Vyššísúd v Prahe, zakaždým vrátil vec prvostupňovému súdu, keď zistil pochybenia v posúdení skutkového stavu, najmä v spôsobe spochybnenia svedeckej výpovede hlavného svedka obžaloby, ktorá bola hlavným dôkazom proti sťažovateľovi.
V máji 2007 vyšší súd zrušil štvrtý rozsudok súdu prvého stupňa v prospech sťažovateľa a vrátil vec inému prvostupňovému súdu v jeho jurisdikcii, Krajskému súdu v Prahe.
Tento súd v novembri 2008 uznal sťažovateľa vinným z vraždy a uložil mu trest odňatia slobody na doživotie. Zistil, že svedecká výpoveď uvedeného svedka mala len drobné nepresnosti
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).