Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR C/2020 (33/2018) - ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. januára 2011, sp. zn. 9So/1/2011)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2018, s. 14 - 17.

Náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti, ktorá bola vyplácaná k 31. decembru 2003 a považuje sa za úrazovú rentu podľa § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, sa vypláca v sume, v akej patrila do 31. decembra 2003, za ktorú je potrebné považovať sumu, v akej bola vyplácaná, po zdanení podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.

Nemožno stotožňovať úrazovú rentu, priznanú podľa § 88 a 89 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá od 1. januára 2004 dani z príjmu nepodlieha, a náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, ktorá sa podľa § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení za úrazovú rentu iba považuje, a ktorá dani z príjmu podlieha.


Krajský súd rozsudkom z 8. októbra 2010, č.k. 7Sp/62/2009-32, potvrdil rozhodnutie odporkyne z 27. júla 2009, ktorým odporkyňa rozhodla, že navrhovateľ, ktorý utrpel poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu zo dňa 3. októbra 1994, má nárok na úrazovú rentu podľa § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 1. januára 2004 v sume 2181,21 € mesačne, až do zmeny podmienok rozhodujúcich pre priznanie nároku na úrazovú rentu, na jej výplatu, alebo na určenie jej sumy podľa zákona o sociálnom poistení.

Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že navrhovateľ sa domáhal zrušenia rozhodnutia odporkyne, lebo podľa jeho názoru mu v súlade s § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. má náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti (ďalej aj „náhrada“) vyplácať vo výške, v akej mu táto náhrada bola priznaná (101 732 Sk mesačne) po jej znížení o sumu invalidného dôchodku (7719 Sk mesačne. Navrhovateľ namietal, že táto náhrada, považovaná od 1.1.2004 za úrazovú rentu, mu od 1.1.2004 patrí vo výške 94 013 Sk mesačne. Krajský súd mal za preukázané, že rozsudkom Okresného súdu Košice II, sp. zn. 12C 261/99 zo dňa 9.3.1999 v spojení s uznesením sp. zn. 12C 261/99 z 18.3.1999 súd rozhodol, že navrhovateľovi od 01.09.1999 do budúcna patrí náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 65 805,18 Sk mesačne, po vykonaní zrážok. Taktiež mal za preukázané, že ku dňu 31. decembra 2003 bola navrhovateľovi táto náhrada vyplácaná vo výške 65 711

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).